GŁÓWNA O NAS ZAJĘCIA DODATKOWE GALERIA KONTAKT

Rozkład dnia


7.00-8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.Zabawy integrujące grupę.

8.30-8:45 Gimnastyka

8:45- 9:00 Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności.Ćwiczenia samodzielności.

9.00-9.15 Śniadanie

9.15-10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze. Czas realizacji zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci. 

10.15- 11.45 Glottodydaktyka z podziałem na grupy rozwojowe. 

Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. 

12.00-12.30 Obiad

12.30-12.45 Relaks. Słuchanie bajek , muzyki-wyciszenie.

12.45- 13.50 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. 

13.50 -14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowo-higieniczne w WC i łazience

14.00 - 14.15 Podwieczorek

14.15-16.00 Zabawy inspirowane przez wychowanków, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.